طباخی طهران

کارت ویزیت مجازی

طباخی طهران

طباخی طهران

مدیریت : بابک بابایی

کله پاچه و سیراب شیردان

کله پاچه و سیراب شیردان

شناسه پیامکی : 19122

تلفــن : ۷۶۲۹۹۵۴۸-۰۲۱

همـراه : ۰۹۱۲۸۳۴۶۴۷۳

آدرس : پردیس، فاز ۲، پاساژ ایران زمین، جنب کبابی گلپایگانی