فست فود رابین

فست فود رابین

فست فود رابین

پیتزا  – ساندویچ  – سوخاری

ارسال به کلیه فازهای پردیس

هدف ما، همیشه در اوج بودن استمدیریت : آقای رهنما

تلفــن : ۷۶۲۹۸۰۲۰-۰۲۱

تلفــن : ۷۶۲۹۸۰۳۰-۰۲۱

در صورت خرابی تلفن :

۰۹۰۲۲۲۹۸۰۲۰


آدرس : پردیس میدان امام خمینی، بلوار خلیج فارس شمالیکارت ویزیت مجازی ۳۸۲۷۸