قالیشویی ستاره پردیس

 

قالیشویی ستاره پردیس

قالیشویی ستاره پردیس

قالیشویی و مبل شویی ستاره پردیس

آماده سرویس دهی به تمام نقاط کشور

متخصص در شستشوی فرش های

ابریشم ،گل ابریشم و غیره…

یک بار با ما همیشه با ما

 

 مدیریت : آقای محمدرضا کرم بیگی

تلفـــن : ۰۲۱۷۶۴۹۲۶۵۰

تلفـــن : ۰۲۱۷۶۴۹۲۴۰۷

همـراه : ۰۹۰۵۷۵۹۵۰۵۳

همـراه : ۰۹۱۲۹۷۴۲۵۲۲

همـراه : ۰۹۲۱۰۱۲۵۳۵۱


آدرس : شهر پردیسکارت ویزیت مجازی ۳۸۵۷۵