پروتئین نیکان

 

پروتئین نیکان

پروتئین نیکان

عرضه انواع سوسیس و کالباس

قارچ و نان باگت تازه بصورت روزانه

منتظر حضور گرمتان هستیم

 

 مدیریت آقایان :

امیر حسین ابوالحسنی

جواد سید مرتضی

تلفـــن : ۰۲۱۷۶۲۷۳۳۲۷


آدرس : شهر پردیس، فاز یک، میدان عدالت، خ فروردین جنوبی، خ نیایش، پروتئین نیکانکارت ویزیت مجازی ۸۱۹۲۸