کلینیک دامپزشکی نیکان پردیس

 

کلینیک دامپزشکی نیکان پردیس

کلینیک دامپزشکی نیکان پردیس

خدمات درمانی، جـراحـی، رادیوگرافی

پت شاپ، میکرو چیپ، واکسیناسیون

خدمات آرایشی، بهداشتی، شستشو

بخش های خدماتی مجزا و مستقل

 

 دکتر علی سخاوتمندی

تلفــن : ۷۶۲۴۶۷۷۵-۰۲۱

تلفــن : ۷۶۴۹۰۷۸۱-۰۲۱


 آدرس : شهر جدید پردیس فاز ۴ خیابان فردوس، نرسیده به میدان فردوسکارت ویزیت مجازی ۲۲۳۲۵