گروه فنی مهندسی نوین گستر

 

گروه فنی مهندسی نوین گستر

گروه فنی مهندسی نوین گستر

گروه فنی مهندسی نوین گستر با

بیش از ۱۰ سال فعالیت در اجرای

پروژه های امنیتی و نظارت تصویری

اجرای سیستمهای مجاز آنتن مرکزی

 

 

 مدیریت : آقای محسن فضلی

تلفـــن : ۰۹۱۲۶۷۹۸۵۵۳

همـراه : ۰۹۳۵۵۰۱۸۴۰۶


آدرس : شهر پردیس، مجتمع کوهستان، طبقه۲کارت ویزیت مجازی ۹۸۵۵۳