مسکن حافظی

 

مسکن حافظی

مسکن حافظی

دفتر مشاورین املاک

خرید، فروش، رهن و اجاره

با ما راحت خرید فروش کنید

 

 مدیریت : آقای بهزاد حافظی

همـراه : ۰۹۱۲۳۴۰۶۳۵۸

همـراه : ۰۹۱۲۳۲۷۰۰۴۱

همـراه : ۰۹۱۲۵۱۷۹۰۸۵

همـراه : ۰۹۱۲۹۴۴۸۲۳۲

همـراه : ۰۹۱۲۶۸۳۳۵۶۷

همـراه : ۰۹۱۲۲۰۷۱۵۳۸


آدرس : شهر پردیس فاز ۸ خیابان ملک الشهر بهار خیابان چهار باغ مسکن حافظیکارت ویزیت مجازی ۰۶۳۵۸