مسکن حافظی

کارت ویزیت مجازی

مسکن حافظی

مسکن حافظی

مدیریت : آقای بهزاد حافظی

با ما راحت خرید و فروش کنید

دفتر مشاورین املاک

خرید، فروش، رهن و اجاره

با ما راحت خرید و فروش کنید

شناسه پیامکی : 06358

همـراه : ۰۹۱۲۳۴۰۶۳۵۸

همـراه : ۰۹۱۲۳۲۷۰۰۴۱

همـراه : ۰۹۱۲۵۱۷۹۰۸۵

همـراه : ۰۹۱۲۹۴۴۸۲۳۲

همـراه : ۰۹۱۲۶۸۳۳۵۶۷

همـراه : ۰۹۱۲۲۰۷۱۵۳۸

آدرس : شهر پردیس فاز ۸ خیابان ملک الشهر بهار خیابان چهار باغ مسکن حافظی