مرکز تخصصی مشاوره مامایی آفرینش

کارت ویزیت مجازی

مرکز تخصصی مشاوره مامایی آفرینش

مرکز تخصصی مشاوره مامایی آفرینش

مدیریت : خانم بهناز فتوحی

ماما همراه، ماما خصوصی، متخصص زنان

کلاس های آمادگی قبل از بارداری

کلاس های ورزشی و یوگای قبل از بارداری

کلاس های تخصصی دوران بارداری

کلاس های آمادگی زایمان و ورزش های بارداری

کارگاه پدران (جهت همراهی در بارداری و زایمان)

کارگاه تحرک حواس جنین (هوش جنین)

آکواژیمناستیک بارداری (ورزش در آب)

ورزش های پس از زایمان (مادر و نوزاد)

تیم زایمان فیزیولوژیک (زایمان آسان)

ماما همراه، ماما خصوصی، متخصص زنان

شناسه پیامکی : 72721

تلفــن : ۷۶۲۹۹۶۱۸-۰۲۱

همـراه : ۰۹۱۹۰۴۷۲۷۲۱

آدرس : پردیس، فاز دو، مجتمع تجاری اداری ایران زمین، طبقه سوم ، واحد ۲۱۵