فست فود سایه

فست فود سایه

فست فود سایه

پیتزا – ساندویچ – سوخاری

ارسال رایگان به سراسر پردیس

ساده اما طعمی حرفه ایمدیریت : آقای معصومی

تلفــن : ۷۶۲۸۶۹۹۰-۰۲۱

تلفــن : ۷۶۲۸۶۹۹۱-۰۲۱

حکیمیه : ۷۷۰۰۲۲۴۴-۰۲۱


آدرس : پردیس فاز ۳ خیابان معلم، مجتمع تجاری ویونا پلاک ۲۲

آدرس : تهران، حکیمیه، بلوار بهار پلاک ۲۵۰کارت ویزیت مجازی