دکتر عادله عاشوری

کارت ویزیت مجازی

دکتر عادله عاشوری

دکتر عادله عاشوری

دکتر عادله عاشوری

جراح و متخصص زنان، زایمان و نازایی

بورد تخصصی - نظام پزشکی ۱۱۰۶۵۳

جراح و متخصص زنان، زایمان و نازایی

بورد تخصصی - نظام پزشکی ۱۱۰۶۵۳

قرارداد با انواع بیمه ها

و قرارداد ویژه با نیروهای مسلح

ویزیت بادفترچه نیروهای مسلح ۱۵هزار

پذیرش همه روزه عصرها با وقت قبلی

شناسه پیامکی : 71214

تلفــن : ۷۶۲۴۷۶۳۹-۰۲۱

تلفــن : ۷۶۲۴۷۶۳۵-۰۲۱

آدرس : شهر پردیس، فاز ۲، مجتمع پزشکان رازی، طبقه دوم، واحد ۱۱