کباب بناب آنیل

کباب بناب آنیل

کباب بناب آنیل

اولین کباب بناب اصیل شهر آذربایجان

با نان سنگک داغ تنوری در شهر پردیس

دارای تخت و لژ خانوادگی و ارسال رایگان

اعتماد مشتری با ارزشمندترین دارایی ماستمدیریت : آقای داریوش دلریش بناب

تلفــن : ۷۶۴۹۲۱۰۰-۰۲۱

تلفــن : ۷۶۴۹۲۱۰۱-۰۲۱

همـراه : ۰۹۱۴۱۷۸۰۴۹۵


آدرس : پردیس، فاز ۳، خیابان معلم، روبروی مجتمع تجاری امیدکارت ویزیت مجازی