امداد خودرو پردیس

کارت ویزیت مجازی

امداد خودرو پردیس

امداد خودرو پردیس

مدیریت : آقای مهندس علی حداد

خودروبر یدک کش مکانیک سیار

امداد خودرو پردیس بومهن رودهن

مرکز اصلی مجاز شبانه روزی

ویژه خودرو های خارجی و ایرانی

خودروبر یدک کش مکانیک سیار

شناسه پیامکی : 30828

تلفـــن : ۰۹۱۲۸۳۳۰۸۲۸

آدرس : شهر پردیس بلوار خلیج فارس جنوبی