نارک تاکسی سرویس بانوان

نارک تاکسی سرویس بانوان

نارک تاکسی سرویس بانوان

تاکسی سرویس بانوان

سرویس دهی به تمام نقاط پردیس، بومهن، رودهن، تهران و حومه،

شهرستان ها، مدارس ها، آموزشگاهها و ارگان های دولتیمدیریت خانم ها :

یوسفی

مقدسیان

تلفــن : ۷۶۲۹۰۰۴۹-۰۲۱

تلفــن : ۷۶۲۹۰۰۵۹-۰۲۱

همـراه : ۰۹۱۹۲۱۶۴۳۸۱

همـراه : ۰۹۱۹۵۳۲۴۸۹۳


آدرس : پردیس فاز۳، خیابان معلم، خیابان دهخدا، خیابان زکریا، مجتمع تجاری کوهستان واحد ۳کارت ویزیت مجازی