فست فود رابین

فست فود رابین

فست فود رابین

پیتزا  – ساندویچ  – سوخاری

سرویس رایگان به فاز ۱، ۲، ۳، ۴، ۵

هدف ما، همیشه در اوج بودن است

 مدیریت : آقای رهنما

تلفــن : ۷۶۲۹۸۰۲۰-۰۲۱

تلفــن : ۷۶۲۹۸۰۳۰-۰۲۱

در صورت خرابی تلفن :

۰۹۰۲۲۲۹۸۰۲۰


آدرس : پردیس میدان امام خمینی، بلوار خلیج فارس شمالیکارت ویزیت مجازی