دستپخت خانگی اشکنه

دستپخت خانگی اشکنه

دستپخت خانگی اشکنه

کلیه غذاهای خانگی و ایرانی

دیزی سنگی با نان سنگک

پیک رایگان داخل پردیس

دارای سالن غذاخوریمدیریت : آقای آموزنده

تلفــن : ۷۶۲۹۶۰۱۰-۰۲۱

تلفــن : ۷۶۲۹۶۰۲۰-۰۲۱

تلفــن : ۷۶۲۹۶۰۳۰-۰۲۱

تلفــن : ۷۶۲۹۶۰۴۰-۰۲۱


آدرس : پردیس، فاز یک، خیابان ملاصدرا، خیابان ابن سینا، نوروز چهار، مجتمع تجاری پردیس پلازاکارت ویزیت مجازی