پیتزا لند

پیتزا لند

پیتزا لند

فست فود با دلیوری به کل پردیس

پیتزا، مرغ سوخاری، برگر، ساندویچ

Exclusive offers for special people 


02176277288092076277288تلگراماینستاگرامایمیلکد کیو آر


مدیریت : آقای فرقان

تلفــن : ۷۶۲۷۷۲۸۸-۰۲۱

تلفــن : ۷۶۲۷۷۲۹۹-۰۲۱

در صورت خرابی تلفن :

۰۹۲۰۷۶۲۷۷۲۸۸


آدرس : پردیس، فاز ۳، خیابان معلم، حیاط مجتمع تجاری امید

www.pitzaland.irکارت ویزیت مجازی ۶۱۲۶۸