شرکت پر خواب

شرکت پر خواب

شرکت پر خواب

تولید کننده انواع تشک

تشکی متفاوت برای آنان که مایلند خوابشان را در آرامش واقعی بگذرانندمدیریت : آقای زمانی

 www.parkhab.com


آدرس کارخانه : جاده تهران آبعلی منطقه صنعتی خرمدشت خیابان سیاه سنگ پلاک ۳۹۹

تلفــن : ۷۶۲۱۶۶۶۵-۰۲۱

فکس : ۷۶۲۱۶۸۶۶-۰۲۱

همـراه : ۰۹۱۲۱۴۰۴۸۳۳

آدرس فروشگاه : جاده تهران دماوند بازار مبل کمرد پلاک ۳۱۱

تلفــن : ۷۶۲۶۴۰۴۴-۰۲۱

فکس : ۷۶۲۶۴۲۹۹-۰۲۱

همـراه : ۰۹۱۲۲۱۰۳۵۳۰

آدرس دفتر مرکزی : خیابان دکتر شریعتی خیابان سمیه پلاک ۱۷

تلفــن : ۷۷۵۳۵۶۰۳-۰۲۱

فکس : ۷۷۶۵۳۷۰۸-۰۲۱

همـراه : ۰۹۱۲۱۰۱۲۰۷۲کارت ویزیت مجازی ۰۴۸۳۳