آموزشگاه پردیس نوین

آموزشگاه پردیس نوین

آموزشگاه پردیس نوین

آموزش آرایش و پیرایش در حد مبتدی

آموزش تخصصی آرایشگر موی زنانه

آموزش تخصصی پیرایشگر موی زنانه

آموزش تخصصی آرایشگر ناخن بانوان

متعادل ساز چهره، کاربر مواد، پاکسازی

آموزش تخصصی با ۱۸ مدرک فنی حرفه ای و بین المللی مدیریت : خانم اعرابیان

تلفــن : ۷۶۲۷۲۹۲۶-۰۲۱

تلفــن : ۷۶۲۷۵۶۲۲-۰۲۱

همـراه : ۰۹۱۲۶۵۷۳۱۲۳


آدرس : پردیس، فاز یک میدان عدالت، فروردین جنوبی، خ نیایش روبروی مسجد امام علی (ع) مجتمع مدیریت دولتی، ط اولکارت ویزیت مجازی