گالری مبلمان ماهون کایا

گالری مبلمان ماهون کایا

گالری مبلمان ماهون کایا

مبلمان ماهون کایا نماینده مستقیم مبلمان بیات میباشد که در عرضه تولید و واردات مبلمان مصری در ایران پیشتاز استمدیریت : محسن بیات

تلفــن : ۷۶۲۶۲۳۷۷-۰۲۱

تلفــن : ۷۶۲۶۲۹۸۴-۰۲۱

فکس : ۷۶۲۰۲۲۳۹-۰۲۱

همـراه : ۰۹۱۲۲۱۱۸۸۳۴


آدرس : جاده آبعلی منطقه کمرد پایین تر از دور برگردان پلاک ۵۸۳

www.moblebayat.comکارت ویزیت مجازی