مرکز تخصصی مشاوره مامایی آفرینش

مرکز تخصصی مشاوره مامایی آفرینش

مرکز تخصصی مشاوره مامایی آفرینش

کلاس های آمادگی قبل از بارداری

کلاس های ورزشی و یوگای قبل از بارداری

کلاس های تخصصی دوران بارداری

کلاس های آمادگی زایمان و ورزش های بارداری

کارگاه پدران (جهت همراهی در بارداری و زایمان)

کارگاه تحرک حواس جنین (هوش جنین)

آکواژیمناستیک بارداری (ورزش در آب)

ورزش های پس از زایمان (مادر و نوزاد)

تیم زایمان فیزیولوژیک (زایمان آسان)

ماما همراه، ماما خصوصی، متخصص زنانمدیریت : خانم بهناز فتوحی

تلفــن : ۷۶۲۷۲۰۴۹-۰۲۱

همـراه : ۰۹۱۹۰۴۷۲۷۲۱


آدرس : پردیس، فاز یک، میدان عدالت، مجتمع گلستان (رزمندگان)، بلوک E2، طبقه اول، واحد ۶کارت ویزیت مجازی ۷۲۷۲۱