جگر سرای عمو داود

جگر سرای عمو داود

جگر سرای عمو داود

دل، جگر و قلوه تازه کشتار روز

صبحانه، نهار، عصرانه و شام

اندیشه ما، تکرار با شما بودن استمدیریت : آقای داود منوچهری

تلفــن : ۷۶۲۴۲۷۵۱-۰۲۱

همـراه : ۰۹۱۲۹۳۸۶۰۸۷


آدرس : پردیس، میدان امام، بالاتر از مسجد جامعکارت ویزیت مجازی ۸۶۰۸۷