شرکت خدماتی گروه سیمرغ شهرآرا

شرکت خدماتی گروه سیمرغ شهرآرا

شرکت خدماتی گروه سیمرغ شهرآرا

نظافت مجتمع های مسکونی، تجاری، منازل

نگهبانی و حراست (تحت نظارت)

نقاشی و تزئینات ساختمان

تعمیرات و تاسیسات کد ثبت: ۵۳۵۷۰۴

← ارزان تر از همه جا →مدیریت : کریم زاده – میری

همـراه : ۰۹۳۹۷۰۷۰۲۴۴

همـراه : ۰۹۳۹۷۰۷۰۲۳۳


آدرس : شهر پردیسکارت ویزیت مجازی

بازدیدها: 20