شرکت فیدار پاتیرا

شرکت فیدار پاتیرا

شرکت فیدار پاتیرا

تولید انواع خوراک حیوانات خانگی و ماهیان زینتیدفتــر تهـران : ۷۶۲۴۰۵۳۹-۰۲۱

کــارخــــانــه : ۳۳۳۴۶۰۰۴-۰۳۸

دفتر اصفهان : ۳۷۴۳۳۲۷۲-۰۳۱

شماره فکس : ۳۳۳۵۳۵۵۷-۰۳۸


 آدرس کارخانه : شهرکرد، قطب صنعتی، خیابان کوشش شرقی خیابان کوهستان دوم

آدرس دفتر تهران : شهر جدید پردیس، فاز ۲ ابتدای خیابان مطهری

آدرس دفتر اصفهان : بلوار کشاورز، قبل از پل فتح ساختمان مهدی طبقه دوم

www.iranfp.comکارت ویزیت مجازی