دبیرستان پسرانه غیر دولتی پردیس نوین

دبیرستان پسرانه غیر دولتی پردیس نوین

دبیرستان پردیس نوین

متوسطه ۱ و ۲ روزانه و بزرگسال

ما ادعا نداریم بهترینیم

خوشحالیم که بهترین ها ما را انتخاب می کنندمدیریت : سید روح اله اختیاری

تلفــن : ۷۶۲۲۶۳۸۵-۰۲۱

تلفــن : ۷۶۲۲۶۳۹۰-۰۲۱

همـراه : ۰۹۱۹۶۸۳۰۶۹۰


آدرس : پردیس فاز ۲ پشت شهرداری شبستان ۳ پلاک ۲۷

www.momtazpardis.comکارت ویزیت مجازی