مجتمع آموزشی دخترانه مبین

مجتمع آموزشی دخترانه مبین

مبین حامی طرحهای نوینمدیریت : خانم حنیفی

تلفــن : ۷۶۲۴۳۰۶۱-۰۲۱

تلفــن : ۷۶۲۴۳۰۶۴-۰۲۱

تلفــن : ۷۶۲۹۸۰۵۴-۰۲۱

تلفــن : ۷۶۲۹۸۲۶۵-۰۲۱

همـراه : ۰۹۱۲۲۱۲۷۷۲۴


آدرس متوسطه ۱ و ۲ :

پردیس فاز ۲ میدان امام خمینی شبستان ۱ پلاک ۱۴

آدرس پیش دبستان و دبستان :

پردیس فاز ۲ میدان امام خمینی محله ۲ اول خیابان شریعتی روبروی زمین چمن پلاک ۱

www.mobin20.irکارت ویزیت مجازی