پیش دبستان و دبستان دخترانه فریار

پیش دبستان و دبستان دخترانه فریار

پیش دبستان و دبستان دخترانه فریار

با فریار آموزشی بایسته و تربیتی شایسته را تجربه کنیدمدیریت : مهدی فدائی اردستانی

سرپرست : خانم فاطمه نیکخواه

شماره کارت : ۶۱۰۴۳۳۷۹۱۳۳۹۶۷۱۷

تلفــن : ۷۶۲۴۸۰۴۱-۰۲۱

تلفــن : ۷۶۲۴۸۰۴۲-۰۲۱

همـراه : ۰۹۱۲۱۸۸۱۱۹۸

همـراه : ۰۹۳۶۹۱۲۶۳۶۲


آدرس : پردیس، فاز ۲، میدان امام خمینی، بلوار خلیج فارس، بالاتر از پمپ بنزین

www.faryarsch.irکارت ویزیت مجازی