پیش دبستان و دبستان دخترانه فریار

پیش دبستان و دبستان دخترانه فریار

پیش دبستان و دبستان دخترانه فریار

متوسطه دوره اول دخترانه

با فریار آموزشی بایسته و تربیتی شایسته را تجربه کنیدمدیریت : مهدی فدائی اردستانی

سرپرست : خانم فاطمه نیکخواه

شماره کارت : ۶۱۰۴۳۳۷۹۱۳۳۹۶۷۱۷

تلفــن : ۷۶۲۴۸۰۴۱-۰۲۱

تلفــن : ۷۶۲۴۸۰۴۲-۰۲۱

همـراه : ۰۹۱۲۱۸۸۱۱۹۸

همـراه : ۰۹۳۶۹۱۲۶۳۶۲


آدرس : پردیس میدان امام خمینی بلوار خلیج فارس بالاتر از پمپ بنزین

www.faryarsch.irکارت ویزیت مجازی

بازدیدها: 92